Veřejné zdraví

Novinky

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010

03. 05. 2010 | Pro odbornou veřejnost / Programy a dotace

MZ ČR – Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010.

Celý článek

Formulář žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010

21. 04. 2010 | Pro odbornou veřejnost / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010.

Celý článek

Dotační program MZ ČR "Národní program řešení problematiky HIV/AIDS": vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2010

12. 10. 2009 | Pro odbornou veřejnost / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2010.

Celý článek

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2010

23. 09. 2009 | Pro odbornou veřejnost / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2010 (dále jen dotační program NPZ – PPZ). Obecným cílem dotačního programu NPZ - PPZ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví.

Celý článek

Informace o povolení narušení celistvosti balení

14. 09. 2009 | Pro širokou veřejnost / Ochrana veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že vydalo povolení k narušení celistvosti balení následujících léčivých přípravků:

Celý článek

29.4.2009 - Informace k výskytu nákazy virem H1N1

29. 04. 2009 |  / Údaje k výskytu podezření na onemocnění Pandemic (H1N1)

Vzhledem k rozšíření potvrzených případů infekce virem prasečí chřipky H1N1 z Mexika a USA do několika evropských států stanovilo ECDC koncept definice případu a opatření k zabránění šíření nákazy.

Celý článek

Národní cíle ČR k Protokolu o vodě a zdraví

24. 09. 2008 | Pro širokou veřejnost / Ochrana veřejného zdraví

Dokument „Protokol o vodě a zdraví“ (dále jen „Protokol“) byl přijat na Třetí ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví v červnu 1999 v Londýně jako jeden ze tří hlavních výstupů. Jedná se o společnou iniciativu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UN-ECE) a Regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO). V České republice byl Protokol ratifikován již v roce 2001 a oficiálně vstoupil v platnost ke dni 4. 8. 2005. Hlavním cílem Protokolu je na všech úrovních rozhodování podpořit ochranu lidského zdraví a duševní pohody, individuálně i kolektivně, v rámci trvale udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím zlepšeného hospodaření s vodou, včetně ochrany vodních ekosystémů, ochrany jakosti a množství vody a kontrolou a potlačováním chorob souvisejících s vodou. Země, které se staly stranami Protokolu, mají za povinnost do dvou let od začátku platnosti tohoto dokumentu stanovit a zveřejnit své národní cíle v oblastech, které Protokol uvádí, spolu s plánovanými daty jejich dosažení.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa