Veřejné zdraví

Novinky

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

26. 10. 2012 | SEZÓNNÍ CHŘIPKA

SÚKL informuje o stahování vakcín proti chřipce společnosti Novartis v Itálii a v dalších zemích EU. Stahování těchto vakcín se netýká České republiky.

Celý článek

Národní doporučení k postupu pro očkování proti sezónní chřipce

11. 10. 2012 | SEZÓNNÍ CHŘIPKA

V České republice probíhá očkování proti sezónní chřipce jako nepovinné, dobrovolné očkování. Národní imunizační komise (NIKO) na základě dat surveillance v ČR a dle postupů v ostatních zemích doporučuje následující vakcinační strategii pro Českou republik

Celý článek

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění pracovnělékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

29. 03. 2012 | Novinky

Dnem 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Hlava IV zákona nově upravuje kromě jiného posudkovou péči, lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání.

Celý článek

Léto a pitný režim

23. 08. 2011 | Pro širokou veřejnost / Léto a pitný režim

V souvislosti s teplým slunečným počasím, které nás nyní provází je třeba zdůraznit potřebu dostatečného příjmu tekutin. Výrazem „pitný režim“ míníme pravidelný a zároveň dostatečný příjem vhodných tekutin. (Dodržování pitného režimu by mělo být záležito

Celý článek

Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2011

26. 08. 2010 | Pro odbornou veřejnost / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2011.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa