Veřejné zdraví

Rychlé odkazy

Novinky

Léto a pitný režim

23. 08. 2011 | PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST / Léto a pitný režim

V souvislosti s teplým slunečným počasím, které nás nyní provází je třeba zdůraznit potřebu dostatečného příjmu tekutin. Výrazem „pitný režim“ míníme pravidelný a zároveň dostatečný příjem vhodných tekutin. (Dodržování pitného režimu by mělo být záležito

Celý článek

Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2011

26. 08. 2010 | PRO ODBORNOU VEŘEJNOST / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2011.

Celý článek

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2011

15. 07. 2010 | PRO ODBORNOU VEŘEJNOST / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2011 (dále jen dotační program NPZ – PPZ).

Celý článek

Závěrečná zpráva – Interní audity orgánů ochrany veřejného zdraví

24. 06. 2010 | PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST / Ochrana veřejného zdraví

Dne 1. ledna 2006 se stalo použitelným nařízení (ES) č. 882/2004, podle kterého musí být všechny dozorové orgány podrobeny auditům, jejichž cílem je prověření činnosti dozorového orgánu a identifikace případných nedostatků a návrhy a doporučení k zefektivnění činnosti dozorového orgánu. V souladu s tímto požadavkem byly auditům podrobeny jednotlivé orgány ochrany veřejného zdraví, kdy v prvním tříletém cyklu v letech 2007 – 2009 byl interní audit proveden na všech 13 krajských hygienických stanicích a hygienické stanici hlavního města Prahy, včetně 79 územních pracovišť.

Celý článek

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010

03. 05. 2010 | PRO ODBORNOU VEŘEJNOST / Programy a dotace

MZ ČR – Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010.

Celý článek

Formulář žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010

21. 04. 2010 | PRO ODBORNOU VEŘEJNOST / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010.

Celý článek

Oznamování biocidních přípravků

15. 03. 2010 | PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST / Biocidy a chemické látky

Oznamování biocidních přípravků podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb. Informace k tomu, které přípravky je možné uvést na trh na základě oznámení, postup jak oznamovat a možnost stažení elektronických formulářů pro oznámení biocidních přípravků.

Celý článek

Dotační program MZ ČR "Národní program řešení problematiky HIV/AIDS": vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2010

12. 10. 2009 | PRO ODBORNOU VEŘEJNOST / Programy a dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2010.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví ČR

Anketa

Nechali jste se letos očkovat proti sezónní chřipce ?

  1. ANO (980)bar-anketa.png
  2. NE (2283)bar-anketa.png