ࡱ> :<9'`bjbj"9"9.&@S@SR 8 , $ "BBB-$/$/$/$/$/$/$$R&h(S$-S$BBh$dBB-$-$hB B0I`I -$$0$)P)P) P)"S$S$|X$  Zdravotnick dokumentace osoby o kovan proti pandemick chYipce ve vakcina nm centru nzev poskytovatele zdravotnch slu~eb, jeho sdlo nebo msto podnikn, identifika n slo, bylo-li pYidleno, telefonn slo (posta raztko poskytovatele zdravotnch slu~eb): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & jmno a pYjmen o kovanho:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . pojiatnce:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . kd zdravotn pojiaeovny: & & & & & & & & & & & & .. diagnza: anamnza (pouze dole~it daje vzhledem k vakcinaci): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & kontraindikace ano - ne datum vakcinace& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . .aar~e o kovac ltky4>R  ܴܠ܏~m\mK\Kmm9#h~>hKCJOJQJ\^JaJ h~>h4PCJOJQJ^JaJ h~>h# CJOJQJ^JaJ h~>hQCJOJQJ^JaJ h~>h=nCJOJQJ^JaJ h~>hICJOJQJ^JaJ&h~>h=n5;CJOJQJ^JaJ&h~>hMW5;CJOJQJ^JaJ&h~>hQ5;CJOJQJ^JaJ&h~>hI5;CJOJQJ^JaJhIhMW5;OJQJ^J l D  ` b . $h^ha$gdnW.$a$gdnW.$a$gdB$a$gdQ$a$gdI 4 l > B D  ^ ` r`rr`N=` h~>hICJOJQJ^JaJ#h~>h?tCJOJQJ\^JaJ#h~>hnW.CJOJQJ\^JaJ#h~>hICJOJQJ\^JaJ h~>h$CJOJQJ^JaJ h~>hnW.CJOJQJ^JaJ h~>h2+qCJOJQJ^JaJ#h~>h5PCJOJQJ\^JaJ#h~>h|ZCJOJQJ\^JaJ#h~>hICJOJQJ\^JaJ#h~>hJCJOJQJ\^JaJ` b | ,\^`<>Ph~ȶȴڢ~llZlHlZl#h~>h!CJOJQJ\^JaJ#h~>h=nCJOJQJ\^JaJ#h~>hOCJOJQJ\^JaJ#h~>hJCJOJQJ\^JaJ#h~>h yxCJOJQJ\^JaJ#h~>h8QCJOJQJ\^JaJU#h~>hICJOJQJ\^JaJ#h~>h5PCJOJQJ\^JaJ#h~>hnW.CJOJQJ\^JaJ&h~>h>*CJOJQJ\^JaJ& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & vedleja inky je nutno hlsit SUKL & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Zkontrolovno podle seznamu osob navr~ench k vakcinaci ano - ne a) vakcinace span provedena b) vyskytl se problm v probhu vakcina nho procesu:& & & & & & & & & & . c) osoba se kvakcinaci nedostavila / o kovn odmtla d) osoba byla vyYazena vakcina nm centrem zdovodu: & & & & & & & & & & & .. podpis o kovanho jmno a pYjmen zdravot. prac., kter provedl o kovn   PYloha .3.VI.2 zdravotnick dokumentace PAGE PAGE 1 ^`068:<>@V$a$gd$a$gdQ$a$gd|Z$a$gdPR$a$gdB$a$gdO~468<>@bɷɥۓq`O`O`>O h~>hW>CJOJQJ^JaJ h~>hQCJOJQJ^JaJ h~>h!CJOJQJ^JaJ h~>hj{CJOJQJ^JaJ h~>hPRCJOJQJ^JaJ#h~>hO5CJOJQJ^JaJ#h~>h!CJOJQJ\^JaJ#h~>hW>CJOJQJ\^JaJ#h~>h=nCJOJQJ\^JaJ#h~>hOCJOJQJ\^JaJ#h~>h?tCJOJQJ\^JaJVXZfhjlnp|~ùh~>0JmHnHuhJih h0Jjh0JUh\0#hu?Shu?S6CJOJQJ^JaJh~jh~Uh?tOJQJ^J h~>hKCJOJQJ^JaJVXjln$a$gdQh]hgd &`#$gdJi ,1h. A!"#$% H@H NormlnCJ\_HaJmHsHtHJA@J Standardn psmo odstavceZiZ Normln tabulka4 l4a 0k0 Bez seznamu6@6 -Zhlav p#4 @4 -Zpat p#rr 0MY~ka tabulky7:V02)@!2 slo strnkyF&XYZ[\"mE_`aT+,567BCDG0000000000000000000000000000000000000@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@00 0 n@00 00 0@0@000Ӂȑ00D _+G0000000000@0@0@0@0@0 000000@0 00 9DQQQT ` ~ V 9@DKMT!!t ,R$֔ Ivg : @H 0( 0( B S ?TDG~BS DGEa*DGDGbW? [`<fJVn^N6`7{c ҁ ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- pp^p`OJQJo(- @ @ ^@ `OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- PP^P`OJQJo(-^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- pp^p`OJQJo(- @ @ ^@ `OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- PP^P`OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- pp^p`OJQJo(- @ @ ^@ `OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- ^`OJQJo(- PP^P`OJQJo(-^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH? [fJ^7{c60~lWY6@v!(|&P2DҶZ01 v7_@NƲr>qW҂=n\*FRfO <3k sN\o3{x]8 rT]s sN\Ab{xzRrTd)&{xd{xI sN\~E5 sN\q! sN\T" sN\" sN\#=$ sN\:;,rTbY-rT[Fu0 sN\10rT; sN\#?rTjhBrTh>BrT{FF sN\=OH sN\#yH sN\@Q sN\JR{xrTYD3U sN\~YrTcSY sN\'=ZrTZrTnZ sN\ sN\TRt^{x ogrT4grTgh sN\N$irT1jj{xvo sN\:m}o{xPp{xNq sN\/q sN\ gvrT{x{FZ_y{x]\~|ZS# 8w,{2/V!Q"i#+3(nW.546@P73:>W>~>!A D HcyIK3@M4P5P8QPRu?SkSgZ^`}d#kKo2+q?tUx yxjyj{e|?=n0g\0@AISA}KWOhvBQR$7"$QWc$VwbMW+-. KHJi=qH!OJIvIG(Dz@ (F`` `UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialY GillSansTimes New Roman?5 z Courier New;Wingdings"1EBkg< < !4d2qHX ?-2'minimln vybaven vakcina nho centra:sajdlovahakovar   Oh+'0 , L X dpx(minimln vybaven vakcinanho centra: sajdlovaNormalhakovar7Microsoft Office Word@G@@?`I<՜.+,0( hp Ministerstvo zdravotnictv ' (minimln vybaven vakcinanho centra: Nzev !"#$%&'(*+,-./02345678;Root Entry Fp2I`I=1Tablep)WordDocument.&SummaryInformation()DocumentSummaryInformation81CompObjq FDokument Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q