Mezinárodní vztahy a EU

Uznávání odborných kvalifikací


Na základě Dohody o vystoupení, která vstupuje v platnost ke dni 1. února 2020, bude zachována stávající situace až do konce přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak.

Nadále budou platit v současné době užívaná pravidla EU vycházející ze směrnice č. 2005/36/ES, o odborných kvalifikacích, během přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020. Předmětná směrnice je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Budoucí vztahy, a tím i postupy uznávání kvalifikací, se budou řídit dohodou o budoucích vztazích, která bude v průběhu přechodného období sjednána. V dané oblasti uznávání odborných kvalifikací jsou konkrétně předmětem nastavení budoucích pravidel kvalifikace pro lékařská i nelékařská povolání.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.01.2020

Poslední úprava: 30.01.2020, 20:41