Mezinárodní vztahy a EU

Světová zdravotnická organizace

Možnost stáží ve Světové zdravotnické organizaci

02.07.2018

Světová zdravotnická organizace nabízí možnost stáží na všech úrovních své činnosti.

Celý článek

Světová zdravotnická organizace

07.05.2014

Světová zdravotnická organizace je agenturou patřící pod systém Organizace spojených národů. Byla založena v roce 1946. Česká republika se stala členem v roce 1993 jako jeden z nástupnických států Československa, které bylo zakládajícím členem.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa