Projekt PROGRESS se představuje

Cílem projektu PROGRESS je zvýšit povědomí o problematice Aktivního stárnutí a účast klíčových zainteresovaných subjektů ve vytváření politik v oblasti Aktivního stárnutí.

Projekt se zaměří na analýzu současného stavu v problematice Aktivního stárnutí. Sledováno bude i poskytování služeb dlouhodobé péče jak na národní tak místní úrovni s důrazem na jejich udržitelnost.
 
Projekt PROGRESS na analýzu naváže tvorbou inovativních politik podporující aktivní, zdravé a důstojné stárnutí. Čerpat v tomto případě bude především z evropské spolupráce a dobré praxe.
 
Mezi klíčové aktivity projektu PROGRESS bude patřit především:
 
  • Pořádání workshopů a konferencí
  • Vytvoření strategického plánu pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí
  • Vytvoření manuálu municipalit
  • Vytvoření nové legislativy pro oblast dlouhodobé péče
 
Partnery projektu jsou:
CELLO - Centre of Excellence in Longevity and Long-term Care – Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova  
European Centre for Social Welfar Training and Research, Rakousko
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.01.2012

Poslední úprava: 02.02.2012, 23:45