Mezinárodní vztahy a EU

Materiály pro příjemce dotace z Programu podpory Center duševního zdraví

 

Veškeré dotazy k provozu Center duševního zdraví prosím směřujte na email cdz1@mzcr.cz. V přiložených dokumentech naleznete odpovědi na časté dotazy týkající se podmínek evaluace výstupů CDZ a zdravotních kódů CDZ.

Nyní ke stažení aktualizované verze Registru CDZ a Manuálu registru CDZ – verze 2.

Nově ke stažení aktualizovaná verze nástroje pro sběr dat.

Ke stažení aktuální verze monitorovacího listu.

Projekt „Podpora vzniku center duševního zdraví I (CDZ I)“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672) je realizován  Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.06.2018

Poslední úprava: 04.02.2019, 9:11