Mezinárodní vztahy a EU

Poskytování a úhrada zdravotní péče


Poskytování a úhrada zdravotní péče českým občanům ve Spojeném království

V souladu s Dohodou o vystoupení, která vstupuje v platnost ke dni 1. února 2020, bude po dobu přechodného období zachována stávající situace, tj. spolupráce bude i nadále probíhat dle pravidel tzv. koordinačních nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí předpis č. 987/2009). V praxi tato skutečnost znamená, že bude platit stávající režim v přeshraničních situacích v průběhu přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak.

Ministerstvo zdravotnictví nicméně doporučuje občanům ČR dlouhodobě pobývajícím na území Spojeného království, aby sledovali informační zdroje ve Spojeném království, a případně požadovali informace po britských úřadech.

Více informací naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

 

Poskytování a úhrada zdravotní péče britským občanům v ČR

V souladu s Dohodou o vystoupení, která vstoupila v platnost dne 1. února 2020, bude po dobu přechodného období zachována stávající situace, tj. spolupráce bude i nadále probíhat dle pravidel tzv. koordinačních nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí předpis č. 987/2009). V praxi tato skutečnost znamená, že bude platit stávající režim v přeshraničních situacích v průběhu přechodného období, tj. do dne 31. prosince 2020, pokud nebude stanoveno jinak.

Jednotlivé životní situace jsou uvedeny na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.01.2020

Poslední úprava: 30.01.2020, 20:39