Kontakty

Odbor evropských fondů je na Ministerstvu zdravotnictví kontaktním a poradenským místem pro žadatele a příjemce z oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů 2014 – 2020, finančních mechanismů a ostatních dotačních titulů.

Konzultace mohou probíhat ústní i písemnou formou. Pro obě varianty jsou Vám k dispozici kontakty na pracovníky odboru evropských fondů - viz Příloha č. 1.

Konzultace jsou předpokladem úspěchu při tvorbě, realizaci a udržitelnosti Vašich projektů.

Oblast přípravy projektu - vyplnění projektové žádosti v MS2014+, rozpočet, hodnocení a výběr projektu

Hlavní kontaktní místo: Oddělení projektového řízení

Oblast realizace projektu - financování a finančního vypořádání, žádosti o platbu.

 Hlavní kontaktní místo: Oddělení financování projektů.

Oblast realizace projektu – monitorování, kontroly, změny v projektu

 Hlavní kontaktní místo: Oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické pomoci

Oblast zadávání veřejných zakázek a publicity

 Hlavní kontaktní místo: Oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické pomoci

Oblast realizace projektů z finančních mechanismů a ostatních dotačních titulů

Hlavní kontaktní místo: Oddělení finančních mechanismů

 

 

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.05.2008

Poslední úprava: 18.12.2017, 9:25