Mezinárodní vztahy a EU

Dokumenty, odkazy

Základní právní rámec programu

Smlouva o fungování Evropské unie Hlava XIV: čl. 168 Veřejné zdraví (býv. čl. 152 Smlouvy o ES)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25.10.2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euroatom) č. 1605/2002, v platném znění

Konsolidované znění ke stažení zde.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29.10.2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, v platném znění

Konsolidované znění ke stažení zde.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)

Ke stažení zde.

Rozhodnutí Komise 2004/858/ES ze dne 15. prosince 2004 o zřízení výkonné agentury pro řízení akce Společenství v oblasti veřejného zdraví podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, v platném znění

Konsolidované znění ke stažení zde.

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele EAHC (anglicky) zde.

Pracovní plán pro rok 2013 ke stažení zde.

Dosavadní výzvy k předkládání projektů v rámci akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (od r. 2007) zde.

Elektronická databáze úspěšných projektů zde.

Informační dny zde.

Další

Strategie EU v oblasti veřejného zdraví ke stažení zde

Evropská komise (Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele) (anglicky) zde.

Zdraví – EU: portál EU o veřejném zdraví zde.

Kampaň Evropské komise Evropa pro pacienty zde.

Obecná informace k realizaci programů Evropského společenství v ČR

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/eu_komunitarni_programy.html
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.02.2009

Poslední úprava: 06.02.2013, 9:49