Vyhlášení výzvy č. 18 pro oblast intervence 3.2 IOP pro aktivitu/operaci 3.2a

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 20. prosince 2013 osmnáctou výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.

Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících traumatologickou péči (traumacentra pro dospělé, traumacentra pro děti a dorost, popáleninová centra).

Bližší informace o výzvě naleznete zde .

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.12.2013

Poslední úprava: 20.12.2013, 13:16