Vyhlášení výzvy č. 5 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu 3.2a

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 15.února pátou výzvu pro aktivitu 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Více informací najdete zde.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.02.2010

Poslední úprava: 31.03.2010, 12:08