Mezinárodní vztahy a EU

Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU veřejnou zakázku Chafea/2017/Health /03 na zpracování studie proveditelnosti systému monitorujícího iniciativy podporující tzv. reformulaci potravin za účelem snížení obsahu soli, přidaného cukru a tuků v potravinách.

Cílem této studie je pilotně ověřit fungování monitorovacího systému v klíčových oblastech. Zhotovitel zpracuje analýzu proveditelnosti (užitečnost, nákladnost, udržitelnost) aktivit vedoucích ke standardizaci a harmonizaci shromažďovaných dat a umožnění přímých srovnání, která v současné době nejsou možná (např . z hlediska věkových skupin, hodnocení stravovacích zvyklostí, různých databází složení potravin, apod.).

Další informace o veřejných zakázkách naleznete zde. Uzávěrka pro zasílání nabídek je 13. března 2018.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.01.2018

Poslední úprava: 13.02.2018, 9:29