Mezinárodní vztahy a EU

Úmluva o zákazu biologických zbraní (The Biological Weapons Convention; BWC)

V roce 1972 byla v Moskvě, Londýně a Washingtonu podepsána Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení.

Působnost národního úřadu pro plnění Úmluvy vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Posuzování cílů Úmluvy probíhá v rámci systému tzv. hodnotících konferencí.

Jako prostředek k vytváření a posilování vzájemné důvěry mezi smluvními stranami BWC slouží systém dobrovolného poskytování informací o činnosti smluvních stran v oblasti aktivit povolených Úmluvou (preventivní, ochranné a jiné mírové účely) – tzv. systém Confidence Building Measures (CBMs). Hlášení v rámci CBMs pravidelně připravuje SÚJB na základě údajů získaných z deklarací skutečných činností za uplynulý kalendářní rok a prostřednictvím odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí ČR je předává Kanceláři OSN pro odzbrojení (UNODA) v Ženevě.

Diskuze k jednotlivým článkům BWC (např. biosafety, biosecurity, výskyt infekčních onemocnění a jeho surveillance aj.) probíhá na schůzkách zástupců smluvních stran (Meeting of Experts, Meeting of State Parties).

Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje v agendě BWC se Státním zdravotním ústavem.

Více informací naleznete zde.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.05.2014

Poslední úprava: 29.09.2014, 12:36