Mezinárodní vztahy a EU

Současné předsednické trio v Radě EU

 

 V červnu 2017 byl představen 18 měsíční pracovní program nastupujícího trojpředsednictví v Radě EU, který společně připravily Estonsko, Bulharsko a Rakousko. V oblasti veřejného zdraví se tato trojice hodlá obecně zaměřit na podporu opatření vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu občanů EU. Diskuze se zaměří mj. na řešení obezity a zdravého životního stylu, eHealth a přístup občanů k datům, škodlivé užívání alkoholu, problematiku antimikrobiální rezistence, HIV/AIDS/TBC a léčiv. Pozornost bude věnována také Evropskému pilíři sociálních práv a nadále bude pokračovat práce na návrzích týkajících se zdraví a bezpečnosti při práci.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.10.2017

Poslední úprava: 11.10.2017, 14:12