Mezinárodní vztahy a EU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Životní prostředí: vyhlášené a plánované výzvy, harmonogram výzev

Na níže uvedeným lincích mohou potencionální žadatelé o podporu získat podrobné informace o požadavcích vyhlášených výzev v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Operačního programu Životní prostředí. Dále je zde možné získat harmonogramy vyhlášení výzev pro rok 2015 a 2016 spolu s dalšími informacemi. V odkazech mohou žadatelé nalézt také další důležité informace k podání projektové žádosti či k podmínkám administrace samotného projektu.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Harmonogram vyhlášených výzev pro rok 2015  a plánovaných výzev pro rok 2016 naleznete zde:

Další důležité dokumenty k realizaci projektu naleznete zde:

Podrobné informace a dokumenty k jednotlivým vyhlášeným a plánovaným výzvám naleznete zde:

Operační program Životní prostředí (OPŽP):

Harmonogram vyhlášených výzev pro rok 2015 a plánovaných výzev pro rok 2016 naleznete zde:

Další důležité dokumenty k realizaci projektu naleznete zde:

Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete zde:

Informace o stránce

Publikováno: 27.01.2016

Poslední úprava: 27.01.2016, 13:31