Mezinárodní vztahy a EU

Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k dokumentu Koncepce návazné péče resp. k dokumentu Akční plán č. 8b:Zvýšení dostupnosti návazné péče Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020


Cílem tohoto metodického výkladu je usnadnit přípravu projektových záměrů a žádostí pro žadatele o dotace v rámci výzvy Zvýšení kvality návazné péče financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Metodický výklad se věnuje následujícím oblastem:

1. bližší vymezení investic podporovatelných z IROP
2. upřesnění postavení vybraných oborů a pracovišť v rámci návazné péče
3. vydávání stanovisek Ministerstva zdravotnictví o souladu projektu s koncepcí návazné péče

II. Aktualizovaná verze metodického výkladu upřesňuje část Vymezení investic podporovatelných z IROP, konkrétně položku pořizování lůžek.

III. Aktualizovaná verze výkladu je doplněna o čtvrtou tématickou oblast: Vydávání stanovisek Všeobecné zdravotní pojišťovny

IV. Aktualizovaná verze výkladu je doplněna o přílohu tabulky - Pořizované přístroje

 

 

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.03.2016

Poslední úprava: 26.05.2016, 10:47