Mezinárodní vztahy a EU

Metodický pokyn pro vzdělávací pracoviště

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovuje Metodický pokyn pro vzdělávací pracoviště (Realizace kurzů a praxí), který upravuje pravidla a podmínky způsobilých výdajů, jejich dokladování, ohlašování změn, publicity, financování a další povinnosti vzdělávacích pracovišť pro realizaci kurzů a praxí projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“ registrační číslo Projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219.

Metodický pokyn je určen pro organizace oprávněné pro účastníky Projektu uskutečňovat vzdělávací program v oboru dětská neurologie: FN Motol, FN Brno, Thomayerova nemocnice, FN Ostrava a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Pravidla v tomto Metodickém pokynu uvedená jsou platná pro výdaje uskutečněné od 1. 6. 2018, pokud dále v tomto Metodickém pokynu není uvedeno jinak.

Metodický pokyn byl zpracován v rámci projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, který je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy:

1. Metodický pokyn pro vzdělávací pracoviště

2. Příloha č. 1 - Pověření

3. Příloha č. 2 - Zpráva o realizaci

4. Příloha č. 3 - Vyúčtování

5. Příloha č. 4 - Prezenční listina

6. Příloha č. 5 - Povinný plakát

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.10.2019

Poslední úprava: 25.10.2019, 8:37