Mezinárodní vztahy a EU

Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci k projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

 

 

Dne 8. ledna 2019 se uskutečnila předběžná tržní konzultace (dále jen „PTK“), v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce s názvem „Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší“ k projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641). PTK se konala v sídle Ministerstva zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4 128 01 Praha 2. Účelem bylo seznámení potenciálních účastníků veřejné zakázky, a dalších relevantních subjektů, se záměrem vyhlášení veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce ze strany zadavatele.

Zápis a prezentace z uskutečněné PTK jsou součástí příloh.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.01.2019

Poslední úprava: 25.01.2019, 9:49