Mezinárodní vztahy a EU

Informace o projektu Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ. Předmětem projektu je vytvoření nástrojů a prostředí k řádné implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví (dále NSeZ) včetně nastavení systému strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví na národní úrovni i v kontextu úrovně EU. Záměrem je vytvořit komplexní systém metodické podpory aktivit a postupů spojených s implementací elektronizace zdravotnictví, který přispěje ke kvalitní a efektivní realizaci elektronizace zdravotnictví a implementace NSeZ.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.10.2017

Poslední úprava: 09.05.2018, 13:47