Mezinárodní vztahy a EU

Informace o projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie.

Předmětem projektu je zajištění specializačního vzdělávání dětských neurologů. Vzdělávání bude určeno pro lékaře, kteří již absolvovali pediatrický nebo neurologický kmen, nebo mají atestaci z pediatrie či neurologie. V rámci tohoto projektu budou jeho účastníci docházet na teoretické kurzy a na praxi a bude ukončen atestací.

Díky finanční podpoře z Evropské unie a státního rozpočtu dojde ke zvýšení počtu dětských neurologů.  To povede ke zvýšení dostupnosti i kvality péče o dětské pacienty s nemocemi nervové soustavy.  Kromě toho povede zvýšení počtů dětských neurologů k posílení klinického výzkumu v této oblasti medicíny, což je pro další zvyšování kvality zdravotní péče klíčové. Celkový počet lékařů, kteří budou do projektu zapojeni, je 18. Primárním smyslem projektu podpory vzdělávání je zlepšení kvality péče o dětské pacienty s onemocněními nervového systému.

Realizace projektu je naplánována od 1. června 2018 do 30. listopadu 2022.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.06.2018

Poslední úprava: 23.01.2019, 10:34