Mezinárodní vztahy a EU

Informace o projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocnýmMinisterstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným. Předmětem projektu je zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s duševně nemocnými. Nástrojem bude standardizace tohoto přístupu prostřednictvím vytvoření metodiky.

Projekt je součástí implementace principů Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz).

Bližší informace k projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.03.2018

Poslední úprava: 27.11.2018, 17:51