Mezinárodní vztahy a EU

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I.Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví I. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči zdravotníků o sociální rehabilitaci v přirozeném prostředí člověka.

Projekt implementuje do praxe principy Strategie reformy psychiatrické péče (http://www.reformapsychiatrie.cz).

Bližší informace k projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.07.2017

Poslední úprava: 27.11.2018, 18:02