Mezinárodní vztahy a EU

Informace o projektu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, díky které dojde ke zlepšení kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí v ČR. Projekt se zaměřuje na rozvoj zdravotní složky služeb obecné a specializované paliativní péče v nemocnicích v ČR, které nejsou saturovány nebo nejsou koordinovány v dostatečné kvalitě a dostupnosti. Základními nástroji projektu jsou kvantifikace potřebnosti, metodický popis, zavedení a standardizace paliativní medicíny a péče v nemocnicích akutní a následné péče.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.01.2018

Poslední úprava: 14.05.2018, 16:42