Mezinárodní vztahy a EU

Informace o projektu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

 

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v ČR. Smyslem projektu je umožnit umírajícím dožít, zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.11.2018

Poslední úprava: 27.11.2018, 15:51