Mezinárodní vztahy a EU

Informace o projektu Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

 

 

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice. Cílem projektu je vybudování nového jednotného integrovaného komunikačního systému MZ ČR pro krajské hygienické stanice (KHS). Projekt přispěje k rozvoji základních registrů elektronického zdravotnictví, přispěje ke snížení fragmentace stávajících systémů veřejné správy v resortu zdravotnictví a umožní jasně definované a bezpečné propojení jednotlivých segmentů resortu a bezpečné a kontrolovatelné sdílení jejich dat.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.01.2019

Poslední úprava: 21.01.2019, 10:37