Mezinárodní vztahy a EU

Informace o projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocnéMinisterstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné. Předmětem projektu je  přispět ke změně systému poskytování péče o duševně nemocné z převážně institucionálního modelu na převažující komunitní způsob. Nástrojem bude tvorba a posílení regionálních sítí péče, první kroky v transformaci nemocnic, nastavování nových způsobů financování péče a definice kvality péče.

Projekt implementuje do praxe principy Strategie reformy psychiatrické péče.

Bližší informace k projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.09.2017

Poslední úprava: 27.11.2018, 17:55