Mezinárodní vztahy a EU

Harmonogram výzev programu „Zdraví“


Za účelem včasného informování potenciálních žadatelů v programu „Zdraví“ zveřejňujeme předpokládaný časový harmonogram otevřených výzev k předkládání projektových žádostí.

Výzvy pro předkládání žádostí o grant do Programu Zdraví budou zaměřeny na následující tematické oblasti:

1.  Duševní zdraví dětí a dospívajících;

2. Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci. Realizace preventivních opatření v oblasti demence;

3. Podpora pacientských organizací.

Plánováno je vyhlášení dvou otevřených výzev na tzv. „velké“ projekty a následně tří otevřených výzev tzv. malého grantového schématu pro nestátní neziskové organizace.

Vyhlášení všech výzev programu „Zdraví“ je plánováno v roce 2020.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.01.2020

Poslední úprava: 08.01.2020, 16:27