Mezinárodní vztahy a EU

Dokumenty k 3. Výzvě

V této sekci jsou Vám k dispozici základní dokumenty vztahující se ke 3. výzvě Programu ZDRAVÍ.

Těmito jsou: text výzvy – příloha č. 1; Příručka pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů – Výzva č. 3, která je základním dokumentem zachycujícím všechny kroky realizace a povinnosti žadatelů a příjemců grantů – příloha č. 2; Přílohy k Příručce jsou uvedeny v příloze č. 3 – Výzva č. 2.

Upozorňujeme žadatele a konečné příjemce, že dokumentace je průběžně aktualizována. O všech změnách budete informováni prostřednictvím webových stránek www.mzcr.cz.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.12.2014

Poslední úprava: 19.03.2015, 14:41