Mezinárodní vztahy a EU

Aktualizace textu 54. výzvy a Specifických pravidel „Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Informujeme o vydání aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu 54. výzvy Deinstitucionalizace psychiatrické péče. K aktualizaci dokumentů došlo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jako řídícího orgánu IROP dne 1. 11. 2016.

Bližší informace k aktualizaci pravidel a výzvy lze nalézt zde.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.11.2016

Poslední úprava: 10.11.2016, 14:04