Mezinárodní vztahy a EU

Novinky

Česká Národní strategie Zdraví 2020 má podporu Světové zdravotnické organizace

23. 09. 2014 | Mezinárodní vztahy

Delegace Ministerstva zdravotnictví, vedená zástupkyní hlavního hygienika ČR Jarmilou Rážovou, se v minulých dnech (15. – 18. září 2014) zúčastnila 64. zasedání Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace (WHO) v dánské Kodani...

Celý článek

Bilaterální spolupráce

05. 09. 2014 | Mezinárodní vztahy / Bilaterální spolupráce

Odbor mezinárodních věcí a Evropské unie zabezpečuje tvorbu a realizaci komplexní koncepce zahraniční politiky a mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví, koordinaci plnění úkolů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii,

Celý článek

WHO - vyhlášení architektonické soutěže pro rozšíření sídla WHO v Ženevě

01. 07. 2014 | Novinky

Dne 23. června byla zahájena dvoufázová architektonická soutěž pro rozšíření sídla WHO v Ženevě.

Celý článek

WHO/EURO vypisuje výběrové řízení pro odborníky z oblasti veřejného zdravotnictví k implementaci strategie „Zdraví 2020“

30. 05. 2014 | Novinky

Evropská úřadovna WHO vypsala výběrové řízení na pozici konzultanta, který bude nápomocen členským státům při implementaci evropského strategického rámce Zdraví 2020.

Celý článek

Ukončení a výsledky projektu FRAM

17. 01. 2014 | Evropská Unie / Evropský rok aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi / Aktuality

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo realizaci projektu „ Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče.

Celý článek

Evropská komise vyhlásila novou veřejnou zakázku na dodání služby (tendr)

13. 01. 2014 | Komunitární programy - 2. akční program ES / Aktuality

Evropská komise vyhlásila novou veřejnou zakázku na dodání služby (tendr) na externí pomoc v oblasti poradenství, přípravy a provádění iinformačních a komunikačních činností

Celý článek

Evropská komise vyhlásila tři veřejné zakázky na dodání služby (tendry)

06. 08. 2013 | Novinky

Evropská komise, resp. její Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC), vyhlásila v rámci 2. akčního programu Společenství pro zdraví tři veřejné zakázky (tendry)

Celý článek

1 2 3 4 5 

O ministerstvu

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa