Odborník | Zdravotník

ZVP 2009

Formulář „Závěrečné zprávy o splnění projektu realizovaného v roce 2009“ v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“

26.10.2009

- Pokyny k vypracování a předložení závěrečné zprávy o řešení projektu, realizovaném na základě příslušného Rozhodnutí MZ o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 - dotační program MZ - „Zdravotnické vzdělávací programy“ .

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa