Odborník | Zdravotník

ZVP 2008

Formulář „Závěrečné zprávy o splnění projektu realizovaného v roce 2008“ v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“

20.12.2008

Pokyny k vypracování a předložení závěrečné zprávy o řešení projektu, realizovaném na základě příslušného Rozhodnutí MZ o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 - dotační program MZ - „Zdravotnické vzdělávací programy“ .

Celý článek

Dotační program Ministerstva zdravotnictví "Zdravotnické vzdělávací programy" - vyhlášení dotačního řízení na rok 2008.

24.08.2007

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“) – Sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči vyhlašuje veřejné dotační řízení k dotačnímu programu „Zdravotnické vzdělávací programy, které se řídí „Metodikou pro žadatele o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnických vzdělávacích programů pro rok 2008“ (dále jen „Metodika/VZV“).

Celý článek

Pokyny VZV MZ k finančnímu vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2008 – poskytnutých z programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“

08.01.2009

Pokyny k vypracování a předložení finančního vypořádání neinvestičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2008 – dotační program MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa