Odborník | Zdravotník

Žádost o schválení umístění a provozu přístrojových zdravotnických prostředků

<p>Žádost včetně povinných příloh se zasílá v písemné formě na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotního dohledu, Ing. Luboš Studnička, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou a současně i elektronicky na e-mail: Lubos.Studnicka@mzcr.cz.</p>

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.02.2016

Poslední úprava: 06.09.2017, 14:58