Odborník | Zdravotník

Lékaři

Vzdělávací programy

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2009-2010, a to Věstníky MZ ČR vydanými v roce 2011.
 
V příloze je uveden seznam jednotlivých vzdělávacích programů včetně odkazů na Věstníky MZ ČR

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.05.2011

Poslední úprava: 03.02.2012, 14:46