Odborník | Zdravotník

Věstníky 2009-2010

Lékaři

16.12.2009

Vzdělávací programy lékařů a jejich náplň dle zákona č. 95/2004 Sb. a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb. uveřejněné ve Věstnících MZ 2009-2010

Celý článek

Zubní lékaři

06.04.2010

Vzdělávací programy zubních lékařů a jejich náplň dle zákona č. 95/2004 Sb. a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb. uveřejněné ve Věstnících MZ 2009-2010

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa