Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Uznávání kvalifikací získaných v ČR pro práci v zahraničí

Studium absolvované na území ČR v cizím jazyce

06.11.2012

Absolventi akreditovaných zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyce než českém jsou odborně způsobilí k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky po ověření schopnosti odbo

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví ČR

Anketa