Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

Obecné informace

29.02.2008

Proces uznávání kvalifikací je rozdílný v případě uchazečů z členských států EU a uchazečů z mimo členských států EU. Problematika uznávání kvalifikací uchazečů z členských států je řešena jednotně v členských státech EU, smluvním státu Dohody o Evropském

Celý článek

Žádost o uznání způsobilosti - mimo EU

29.02.2008

Formulář žádosti je určen žadatelům, kteří získali způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v některém mimo členském státě EU.

Celý článek

Přílohy k žádosti

29.02.2008

Přílohy, které je nutné k žádosti doložit.

Celý článek

Aprobační zkouška

29.02.2008

se koná před zkušební komisí, kterou zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán. Zkušební komise ověřuje aprobační zkouškou odborné vědomosti, dovednosti, znalost systému zdravotnictví v ČR a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce.

Celý článek

O ministerstvu

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa

Uvažujete o tom, že se necháte očkovat proti klíšťové encefalitidě?

  1. NE (479)bar-anketa.png
  2. ANO (335)bar-anketa.png