Odborník | Zdravotník

termín jednání přístrojové komise


Další termín jednání přístrojové komise není stanoven.

Žadatel musí doručit žádosti k posouzení přístrojové komisi nejpozději 14 dnů před termínem jednání na Ministerstvo zdravotnictví.

Součástí žádosti je: formulář žádosti o schválení, příloha-studie proveditelnosti a příloha-tabulka. Požadované dokumenty jsou k dispozici zde

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.05.2018

Poslední úprava: 09.11.2018, 12:47