Odborník | Zdravotník

"STOP dekubitům" v roce 2014

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

12.06.2014

Dne 12. června 2014 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnil kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa