Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Stanoviska pro MŠMT - VŠ

Informace pro zpracovatele studijních programů VŠ

13.09.2011

Upozornění pro zpracovatele vzdělávacích programů pro VŠ na nejčastější nedostatky u předkládaných programů ke schválení na MZ.

Celý článek

Přehled souhlasných stanovisek (VŠ)

17.12.2012

Informace k vydávání souhlasných stanovisek Ministerstva zdravotnictví pro studijní programy nelékařských zdravotnických oborů vysokých škol (VŠ). - aktualizace k 12. 12. 2012

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa