Odborník | Zdravotník

Stanoviska pro MŠMT - VOŠ

Stanovisko k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

07.03.2014

Stanovisko MZ k § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,ve znění pozdějších předpisů, vztahujících se k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.

Celý článek

Informace pro zpracovatele vzdělávacích programů VOŠ

13.09.2011

Upozornění pro zpracovatele vzdělávacích programů pro VOŠ na nejčastější nedostatky u předkládaných programů ke schválení na MZ.

Celý článek

Přehled souhlasných stanovisek (VOŠ)

17.12.2012

Informace k vydávání souhlasných stanovisek Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávací programy nelékařských zdravotnických oborů vyšších odborných škol zdravotnických (VOŠZ).

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa