Odborník | Zdravotník

Stanoviska a metodické pokyny

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k bodu III. odst. 5 cenového předpisu 2/2009/FAR - o povinnosti podat žádost o stanovení maximální ceny .

02.06.2009

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k bodu III. odst. 5 cenového předpisu 2/2009/FAR - o povinnosti podat žádost o stanovení maximální ceny .

Celý článek

Metodické opatření

12.09.2008

Doplnění a změna metodického optření č. 6/2003 Ministerstva zdravotnictví "Standard značení transfuzních přípravků (štítky propuštěných přípravků)" v bodě 2.2 a bodě 2.10

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa