Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Specializační a celoživotní vzdělávání

Kategorie

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2017 - univerzity a IPVZ

18.12.2017

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2016 – univerzity a IPVZ

20.12.2016

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

Celý článek

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

06.08.2012

Na základě Usnesení vlády ke Koncepci romské integrace č. 1572 z roku 2009 a Realizačního plánu koncepce romské integrace 2010 – 2013 Vás informujeme o vyplývajících úkolech pro jednotlivé rezorty (viz. příloha).

Celý článek

Převod specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty

22.11.2011

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduáln

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa