Odborník | Zdravotník

Specializační a celoživotní vzdělávání

Kategorie

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2019 - univerzity a IPVZ

20.12.2019

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2018 – univerzity a IPVZ

18.12.2018

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2017 - univerzity a IPVZ

18.12.2017

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2016 – univerzity a IPVZ

20.12.2016

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

Celý článek

Převod specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty

22.11.2011

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduáln

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa