Odborník | Zdravotník

Přehled autorizovaných osob (AO) respektive notifikovaných osob (NO) v oblasti zdravotnických prostředků - List of authorised/notified bodies in the field of medical devices

Přehled autorizovaných osob (AO) respektive notifikovaných osob (NO) v oblasti zdravotnických prostředků

 

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (AO 201, NO 1014)

(Electrotechnical Testing Institute, s. p.)

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71 - Troja

www.ezu.cz

  • posouzení shody dle nařízení vlády č 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
  • posouzení shody dle nařízení vlády č 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

 

Institut pro testování a certifikaci, a. s. (AO 224, NO 1023)

(Institute for Testing and Certification, Inc.)

T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky

Pracoviště Praha:

Zelený pruh 99/1560, 140 02 Praha 4 – Braník

www.itczlin.cz

  • posouzení shody dle nařízení vlády č 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
  • posouzení shody dle nařízení vlády č 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
  • posouzení shody dle nařízení vlády č 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Podrobnější informace o výše uvedených autorizovaných osobách a rozsahu jejich čnnosti naleznete na internetových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví http://www.unmz.cz/urad/autorizovane-osoby

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.02.2010

Poslední úprava: 20.05.2015, 10:05