Odborník | Zdravotník

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2010

Projekt č. 2 – vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

27.05.2010

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2010 v projektu č. 2

Celý článek

Projekt č. 1 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

27.05.2010

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21a odst. 10 zákona č. 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2010 v projektu č.1

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa