Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Sdělení

Novela nařízení vlády č. 463/2013Sb., o seznamech návykových látek

28.02.2017

Rozšíření seznamů o nové návykové látky a přeřazení fenterminu do přílohy 5

Celý článek

Rozšíření seznamu uvedených látek kategorie 1

14.09.2016

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1443, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek

Celý článek

Postup úhrady správního poplatku převodem na účet

21.03.2012

Jak postupovat při úhradě správního poplatku převodem na účet Ministerstva zdravotnictví

Celý článek

O ministerstvu

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa

Nechali jste se letos očkovat proti sezónní chřipce ?

  1. ANO (178)bar-anketa.png
  2. NE (412)bar-anketa.png