Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa

Kategorie

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

30.04.2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2019.

Celý článek

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky RM 2019

07.03.2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Celý článek

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2019 a Metodika pro příjemce dotace RMN 2019

21.12.2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky oznamuje, že vyhlásilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2019 a Metodiku pro příjemce dotace RMN 2019.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa