Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa pro rok 2010

Kategorie

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2010

28.12.2010

Bližší informace pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010

Celý článek

Rezidenční místa: Průběžná zpráva za rok 2010, Závěrečná zpráva

06.12.2010

Průběžná zpráva za rok 2010 a Závěrečná zpráva k projektům realizovaným v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Celý článek

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

06.12.2010

Příjemci dotace mají povinnost hlásit změny, které nastaly v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa“

Celý článek

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi v rámci programu rezidenční místa v projektu č. 2 – nelékařská zdravotnická povolání

02.07.2010

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) na základě častých dotazů odborné veřejnosti zveřejňuje nejčastěji kladené otázky v rámci programu rezidenčních míst pro nelékařská zdravotnická povolání.

Celý článek

DŮLEŽITÉ: Způsob jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

29.06.2010

Vyhlašovatel výběrového řízení (dále jen „Vyhlašovatel“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta (dále jen „vyhláška č. 186/2009 Sb.“) a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů. Zdravotnické zařízení má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa